Succesvolle slagtraining Birds!

Op initiatief van het bestuur van Birds mocht Extra Innings de club ondersteunen met een serie van slagtrainingen voor de jeugdhonkbalteams. Voor ons een mooi moment om een waardevolle bijdrage te leveren aan een van de clubs in ons cluster.

Over een periode van drie maanden hebben we meerdere trainingen gegeven aan de pupillen-, aspiranten- en juniorenhonkbalteams van Birds. Bij deze trainingen waren de vaste coaches en de complete teams aanwezig. Wij hebben aandacht besteed aan de verschillende aspecten van het slaan door een opbouwende en herhalende wijze van trainen en met behulp van de Zepp technologie. De nadruk lag hierbij op de juiste techniek, de mentale voorbereiding en bewustwording aan slag, naast timing, motivatie, discipline en uiteraard ontspanning en plezier. Ook voorzagen we de coaches van uitleg en aandachtspunten bij elke drill zodat zij deze gedurende de reguliere trainingen op de juiste wijze konden herhalen.

Dankbaar en trots kijken we samen met de spelers en coaches terug op intensieve trainingen met verbeterde slagprestaties als resultaat. We hebben zo een goede basis aangebracht, waar club, spelers en coaches lang op verder kunnen bouwen.

Swing away, Birdies!