KNBSB Tools

De KNBSB-website pagina verenigingsondersteuning bevat informatie over hoe de KNBSB jouw vereniging zowel op beleidsniveau als op vlak van ledenwerving en -binding kan ondersteunen en de visie op sportontwikkeling. Op deze pagina vind je handige links voor zowel clubs als trainer/coaches!


1. SPORTONWIKKELING

Visie op jeugd: Handvatten voor het opstellen van het jeugdplan van jouw vereniging.

  • Het maken van een jeugdplan
  • Motorische ontwikkeling en motorisch leren
  • Trainershandboeken
  • Trainingskaarten
  • Tactisch handelen
  • LTAD overzicht 

Afbeelding: Long-Term Athlete Development


2. LEDENWERVING EN LEDENBINDING 

Ledenbindingsmodel: Maatschappelijke, sociale en sportieve ontwikkelingen staan aan de basis van een veranderend sportlandschap. Inzichten en speerpunten hoe hiermee om te gaan.


3. MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S


4. LITTLE LEAGUE

Diamond Leader: Het Little League® Diamond Leader Training Program heeft als doel dat kinderen zowel op als buiten het veld een positieve, veelzijdige beleving hebben. Het is een gratis educatief hulpmiddel dat coaches inzicht geeft in de impact die het mentale, sociale en emotionele welzijn heeft in de jeugdsport door middel van gedetailleerde informatie, interactieve scenario's en verschillende aanvullende bronnen.

Deze cursus behandelt realistische scenario's waarmee Little League-vrijwilligers elk jaar in lokale competities over de hele wereld te maken krijgen, waardoor coaches een beter inzicht in de impact die ze hebben op hun spelers, zowel op als buiten het veld.